#NAŠE SLUŽBY

Na základě požadavku investora zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (PD) zahrnující:


Předprojektová příprava | Odborné a technické konzultace | Prověření majetkoprávních vztahů | Zajistíme geologické a geodetické práce | Zajištění dalších nutných průzkumů | Zpracování variantních studií | Realizační PD | Rozpočty | Autorský dozor během výstavby | Provedeme kompletní projednání PD ukončené územním rozhodnutím | Provedeme kompletní projednání PD ukončené stavebním povolením | Provedení skutečného provedení PD | BOZP v rámci přípravy stavby (plán BOZP, odborné konzultace) | BOZP v rámci realizace stavby (aktualizace plánu BOZP, koordinace zhotovitelů a vyhodnocování rizik, průběžná kontrola dodržování zásad bezpečnosti zdraví při práci).